Prowadzenie ksiąg rachunkowych

dłonie na laptopieSpecjalizujemy się w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, w skład których wliczają się: dziennik, księga główna, inwentarz, księgi pomocnicze, zestawienie obrotów i sald księgi głównej oraz sald ksiąg pomocniczych. Dbamy o rzetelne, precyzyjne i chronologiczne administrowanie oraz rejestrowanie danych, co pozwala na poprawne wykonywanie wszelkich rozliczeń.

W ramach obsługi ksiąg rachunkowych wykonujemy następujące zadania:

  • prowadzimy ewidencje dla celów podatku od towarów i usług,
  • sporządzamy różnego rodzaju deklaracje podatkowe i rozliczenia, w tym PIT, CIT, VAT, VAT-UE, JPK oraz GUS,
  • wykonujemy sprawozdania finansowe za rok obrotowy,
  • prowadzimy ewidencje środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

Ponadto zajmujemy się także prowadzeniem ewidencji wynagrodzeń, umów zleceń, o dzieło i ich rozliczeń miesięcznych oraz rocznych do ZUS DRA i Urzędu Skarbowego. Sporządzamy roczne rozliczenia PIT pracowników (PIT-11, IFT-1) i Klienta (PIT-4R, PIT-8AR).