Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów

podpisywany dokumentBiuro Sigma profesjonalnie zajmuje się prowadzeniem ksiąg przychodów i rozchodów, działając zgodnie z ustawą o rachunkowości i przepisami podatkowymi. W razie potrzeby reprezentujemy naszych Klientów przed Urzędem Skarbowym.

 

Ponadto w ramach obsługi księgi przychodów i rozchodów wykonujemy następujące zadania:

  • prowadzimy rozliczenia z uwzględnieniem sporządzanych wynagrodzeń, umów zleceń i o dzieło, a także ich rozliczeń miesięcznych oraz rocznych, (ZUS DRA, Urząd Skarbowy),
  • sporządzamy roczne rozliczenia PIT pracowników (PIT-11, IFT-1) oraz Klienta (PIT-4R, PIT-8AR),
  • przygotowujemy i wysyłamy do Urzędu Skarbowego deklaracje VAT, VAT-UE, JPK,
  • ewidencjonujemy środki trwałe i wyposażenie,
  • sporządzamy rozliczenia podatkowe PIT, GUS miesięczne i roczne,
  • na bieżąco księgujemy otrzymywane dowody księgowe.

Realizując usługi związane z księgą przychodów i rozchodów, zajmujemy się prowadzeniem wszelkich ewidencji kosztów i przychodów. Zapraszamy do kontaktu z nami. Chętnie udzielimy odpowiedzi na wszystkie pytania.