Usługi rachunkowe

dłoń na kalkulatorzeMieliśmy do czynienia z wieloma księgami rachunkowymi, nasza wiedza i fachowość stoją na najwyższym poziomie, a doświadczenie zespół ma olbrzymie. Dlatego prowadzimy księgi rachunkowe bez najmniejszych usterek, czysto, rzetelnie, przejrzyście, zgodnie z prawem. Oferujemy pełną obsługę wszelkich ksiąg rachunkowych. Bilans zawsze się u nas zgadza, zasoby majątkowe są przedstawione czarno na białym, a obroty i salda zostają podliczone najdokładniej.

 

Prowadzenie ksiąg rachunkowych:

 • Sporządzanie planu kont oraz polityki rachunkowości
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych , ewidencji wynagrodzeń, umów zleceń, o dzieło i ich rozliczenie miesięczne i roczne do ZUS DRA, Urząd Skarbowy
 • Sporządzanie rocznych rozliczeń PIT pracowników (PIT-11, IFT-1) oraz Klienta (PIT-4R, PIT-8AR)
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych i rozliczeń, PIT, CIT, VAT, VAT-UE, JPK, GUS
 • Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,
 • Przygotowywanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy

 

Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów:

 • Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, z uwzględnieniem sporządzanych wynagrodzeń, umów zleceń, o dzieło ,ich rozliczenie miesięczne i roczne do ZUS DRA, Urząd Skarbowy,
 • Sporządzanie rocznych rozliczeń PIT pracowników (PIT-11,IFT-1) oraz Klienta (PIT-4R, PIT-8AR),
 • Sporządzanie rozliczeń podatkowych PIT, GUS miesięcznych i rocznych,
 • Sporządzanie i wysyłanie do Urzędu Skarbowego deklaracji VAT, VAT-UE, JPK,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia.

 

Prowadzenie ewidencji zryczałtowanej:

Rozliczenia z tytułu prowadzonej działalności w ramach ryczałtu ewidencjonowanego i najmu, także prywatnego wobec Urzędu Skarbowego PIT-28.

„Obsługa skupiająca się na potrzebach klientów i rozwiązywaniu problemów bez dodatkowych kosztów, pomoc przy wyprowadzeniu nieprawidłowości spowodowanych zaniedbaniami innych biur.”

 

długopis na cenniku

Księgi rachunkowe

podpisywany dokument

Księgi przychodów i rozchodów

analiza danych

Ewidencja zryczałtowana